Välkommer till Scisco Dogs AB

Scisco Dogs AB tillhandahåller hundekipage för sprängämnes sök och väktare för bevakning.

Arbetsområden är tex. arenor, logistikparker, flygplatser, hamnar och allmänna utrymmen.

För mer information ring: +468 120 575 77